دوره فوق تخصصی میکاپ فانتزی و مسابقه ای

خانم آنجلینا در ایران OMC دوره فوق تخصصی میکاپ فانتزی و مسابقه ای با مدرس کنفدراسیون جهانی آرایشگری

More

دوره فوق تخصصی رنگ و لایت فانتزی

دوره فوق تخصیصی رنگ و لایت فانتزی با مدرس کنفدراسیون جهانی آرایشگری OMC خانم ناتالیا در ایران

More